„Kartu tikrai galime“ PROGRAMA

„NORIU MOKYTI(S)“

ŠIUO METU PROGRAMA NEVYKDOMA

Programa sukurta siekiant suteikti vaikams galimybę gauti nemokamos mokymosi pagalbos. Kiekvieną savaitę gimnazistai kviečia sistemoje užsiregistravusius 5-8 klasių moksleivius atvykti su savo namų darbais, užduotimis, sunkesnėmis temomis, klausimais. Kartu jie kalba apie neaiškumus bei sprendžia užduotis. 

Vienu metu savanoris padeda dviems mokiniams. Kol mokytojas atsako į vieno mokinio klausimus, kitas stengiasi spręsti uždavinius savarankiškai.

Šia programa mes siekiame ne atlikti mokinio namų darbus, bet padėti jam išmokti pačiam. Vienas sekmadienio užsiėmimas trunka 90 minučių. Iš programos dalyvių yra tikimasi, jog ji​e į užsiėmimą atsineša savo mokomųjų dalykų vadovėlius, sąsiuvinius ir papildomą medžiagą, kurios reikia mokymosi pagalbai. Savanoriai yra skirstomi į du srautus bei programoje su mokiniais užsiima kartą į dvi savaites. 

DALYVIŲ REGISTRACIJĄ PRADĖSIME NUO RUGSĖJO 12 D.