PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 

 

Susipažinau ir esu informuotas, kad Visuomeninė organizacija „Kartu tikrai galime“, kurios juridinio asmens kodas 304928241, paslaugų teikimo (vaiko registracijos į vasaros stovyklas ir vasaros stovyklų organizavimo), komunikacijos ir buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais, tvarko šiuos asmens duomenis:

 

  1. Mano vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, mokėjimo už vasaros stovyklą (-as) informaciją.

  2. Mano vaiko (globotinio): vardą, pavardę, gimimo datą, klasę, informaciją apie alergijas, specialiuosius poreikius.

 

Žinau, kad turiu teisę:

 

  • Žinoti (būti informuota (-u)) apie mano ir mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymą;

  • Susipažinti su tvarkomais mano ir mano vaiko (globotinio) asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

  • Reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius mano ir mano vaiko (globotinio) asmens duomenis;

  • Bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

  • Nesutikti su mano ir mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymu;

  • Visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis el. paštu info@kartutikraigalime.lt;

  • Su skundu dėl netinkamai tvarkomų asmens duomenų kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, arba el. paštu: ada@ada.lt.

 

Esu informuota (-as), kad mano asmens duomenys yra (gali būti) perduodami tretiesiems asmenims, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija, teisėsaugos institucijos, Organizacijos priežiūrą atliekančios institucijos).

 

Paspausdama (-as) „Susipažinau“ patvirtinu, kad perskaičiau šį Privatumo pranešimą ir informacija apie mano ir mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymą yra aiški ir suprantama.