top of page

 

DALYVAVIMAS PROGRAMOJE

        Registracija

 1. Asmenys, siekiantys dalyvauti programoje, privalo užsiregistruoti Programos internetiniame puslapyje http://sistema.kartutikraigalime.lt/registration/student.

 2. Apie sėkmingą registraciją asmenys informuojami el. paštu, nurodytu registracijos metu.

 3. Asmenys tampa programos Dalyviais tik gavę registracijos patvirtinimą ir pateikę Organizacijai tėvų ar globėjų pasirašytas ir užpildytas Programos taisykles.

        Programos vykdymas

 1. Programa vykdoma Vilniuje, Vilniaus licėjuje, Širvintų g. 82.

 2. Programos Dalyviams užsiėmimai vyksta kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12:30 val. Organizatoriai pasilieką teisę keisti programos laiką apie tai Dalyvius informavę el. paštu.

 3. Programa Dalyviams vykdoma nemokamai.

 

        Reikalavimai dalyviams

 1. Dalyviais gali tapti 5 – 8 klasių moksleiviai.

 2. Dalyvių atstovai kiekvieną savaitę privalo prisijungti į programos elektroninę sistemą http://sistema.kartutikraigalime.lt ir pažymėti, kad dalyvis dalyvaus sekmadienį, nepažymėjus, dalyviui nėra paskiriamas savanoris ir jis sekmadienį dalyvauti negali.

 3. Dalyviai nepriimami ruoštis stojamiesiems egzaminams, nes siekiame padėti su mokyklinėmis užduotimis

 4. Dalyviai į kiekvieną užsiėmimą privalo atvykti 10:45-11.00.

 5. Dalyviai privalo informuoti organizaciją, jog nedalyvaus sekmadienio užsiėmime ne vėliau nei penktadienio 20h tel. numeriu +37067049957 arba el. paštu info@kartutikraigalime.lt

 6. Dalyviai privalo gerbti Savanorius, kitus Dalyvius bei pagalbinį personalą, saugoti Patalpas ir inventorių.

 7. Dalyviai privalo be svarbios priežasties nepraleisti Programos užsiėmimų, užsiėmimų nelankantys moksleiviai yra išbraukiami iš sąrašų, o jų vieta užleidžiama kitiems.

 8. Dalyviams draudžiama fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis, įžūliai ar provokuojančiai elgtis.

 9. Dalyviams draudžiama į Programos užsiėmimus atvykti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, su savimi turėti ginklų, nuodingų, psichotropinių medžiagų, tabako, pirotechnikos gaminių ar kitų sveikatai pavojingų daiktų.

 10. Programos užsiėmimų metu dalyviams draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, filmuoti ar fotografuoti, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama atskirai sutarus su Savanoriais.

 11. Nusprendę sustabdyti savo dalyvavimą Programoje, Dalyviai apie tai praneša Organizacijai

        Atsakomybė

 1. Už Dalyvių neatsargiais ar tyčiniais veiksmais Savanoriams ar jų turtui, kitiems Dalyviams ar jų turtui, mokyklos darbuotojams ar jų turtui bei mokyklos patalpoms sukeltą žalą atsako ir ją žalą patyrusiems asmenims atlyginą Dalyvių tėvai ar globėjai.

 2. Dalyviai yra patys atsakingi už savo mokymosi rezultatus ir įdedamą darbą, kad mokymosi rezultatai pagerėtų. Organizacija neprisiima atsakomybės, jei Dalyvių mokymosi rezultatai dalyvaujant Programoje nepagerėja.

 

        Atvaizdo naudojimas

 1. Pasirašydami šias taisykles Dalyvių tėvai ar globėjai sutinka, kad jų vaikai ar globotiniai būtų fotografuojami ir / ar filmuojami Programos užsiėmimų metu, o jų atvaizdai būtų viešinami socialiniuose tinkluose ir Programos ir su Programa susijusiuose internetiniuose puslapiuose Programos viešinimo tikslais.

 2. Organizacija įsipareigoja daromomis nuotraukomis ar vaizdo įrašais nepažeisti Dalyvių garbės ir orumo.

 3. Dalyviai ar jų tėvai ar globėjai gali kreiptis į Organizatorius su prašymu ištrinti nuotrauką iš socialinių tinklų ar kitų Organizatorių valdomų internetinių puslapių.

bottom of page