top of page

SUTIKIMAS
DĖL VAIKO ATVAIZDO NAUDOJIMO


Aš, kaip įstatyminis vaiko atstovas, sutinku, kad mano nepilnametis vaikas (globotinis), kuris naudojasi visuomeninės organizacijos „Kartu tikrai galime“ teikiamomis vasaros stovyklų paslaugomis, būtų filmuojamas ir/ar fotografuojamas, o vaiko atvaizdas būtų viešinamas Organizacijos internetinėje svetainėje https://www.kartutikraigalime.lt/, Organizacijos socialinių tinklų paskyrose - Organizacijos veiklos viešinimo tikslais.
Šis sutikimas galioja 5 metus nuo sutikimo davimo dienos, arba kol yra atšaukiamas.

Žinau, kad turiu teisę:

•    Žinoti (būti informuota (-u)) apie mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymą;
•    Susipažinti su tvarkomais vaiko (globotinio) asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
•    Reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius mano vaiko (globotinio) asmens duomenis;
•    Bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
•    Nesutikti su mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymu;
•    Visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis el. paštu info@kartutikraigalime.lt;
•    Su skundu dėl netinkamai tvarkomų asmens duomenų kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, arba el. paštu: ada@ada.lt.

      Esu supažindinta (-as), kad vaiko (globotinio) atvaizdas gali būti perduotas trečiosioms šalims, vykdančioms Organizacijos internetinės svetainės priežiūrą – atvaizdo patalpinimo internetinėje svetainėje tikslu.

      Esu supažindinta (-as) ir suprantu, kad šį sutikimą bet kuriuo momentu turiu teisę atšaukti, kreipiantis į Organizaciją elektroniniu paštu: info@kartutikraigalime.lt.
 

Screenshot 2022-05-26 at 12.26.10.png
Screenshot 2022-05-26 at 12.31.12.png
Screenshot 2022-05-26 at 12.48.08.png
bottom of page